Resultats dels 5è examen (Curs 2016-17)

Ja sigui per Sant Jordi o pel partit del Barça els resultats han estat molt més pitjors del que ha estat l’habitual en altres cursos quan s’han avaluat aquests autors. Amb el següent examen podeu recuperar aquest per mitjana.
Molt important:
1. Podeu consultar quina ha estat la vostra nota a través del Moodle de l’assignatura. L’examen corregit el tindreu el dimecres a la classe.
2. Aviseu a qui encara no s’ha inscrit al curs del Moodle perquè no podran fer l’examen.
3. No em faré responsable dels problemes tècnics que es puguin produir en aquelles persones que no hagin fet el qüestionari de connectivitat (si per aquests motius no podeu fer l’examen la nota serà 0).