Dubtes i preguntes sobre el tercer examen del curs 2017-18

Ja podeu anar preparant el primer examen d’aquest segon trimestre. La data és el dijous 8 de febrer.

En aquest examen els problemes a tractar són el de la realitat (metafísica), el coneixement (teoria del coneixement) i l’ésser humà (antropologia).

El text serà de Descartes (classes de la 35 a la 38) a comparar amb:

  1. L’escolàstica: només en aquells aspectes que hem comentat a la unitat 10 (punt 3.1: classe 34)) i la unitat 12 (punt 1.3: classe 42).
  2. Locke (classes de la 39 a la 42).

És molt important preparar la matèria amb antelació i ordenar les idees prèviament per tal de poder fer-ho bé els dos pròxims exàmens.

Qualsevol dubte (sigui o no metòdic) deixeu-lo aquí, també podeu fer aportacions per a estudiar junts i compartir idees per a l’examen.

Activitat 8: Pressupòsits gnoseològics i criteri de veritat del racionalisme i l’empirisme moderns

Al document adjunt teniu l’octava activitat del curs:

  1. Recordeu que la finalitat d’aquestes activitats és preparar amb antelació les possibles preguntes 4 i 5 de l’examen.
  2. La data límit de lliurament és el 23 de gener.
  3. L’haureu d’arxivar en el dossier d’estudi pel tercer examen del trimestre.

Activitat 8 Pressupòsits gnoseològics