Textos seleccionats com a base dels exàmens

Les lectures proposades i els textos seleccionats com a base dels exàmens de la selectivitat del curs 2018-19 seran:

Grup A: Filosofia antiga i medieval

 • PlatóLa República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a.

Grup B: Filosofia moderna

 • B1. DescartesMeditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI.
 • B2. LockeSegon tractat sobre el govern civil, capítols I, II, III, V (seccions 26, 27, 31-34, 42-51), VIII i XIX (seccions 211-229).
 • B3. HumeResum (“Abstract”) del Tractat de la naturalesa humana.
 • B4. Kant: seleccions de Fonamentació de la Metafísica dels costums. Concretament: Primera secció: “Transició del coneixement racional comú de la moralitat al coneixement filosòfic”.  Paràgrafs 1-3, 8-13. Segona secció: “Transició de la Filosofia moral popular a la Metafísica dels costums”. Paràgrafs 12-41, 46-54.

Grup C: Filosofia contemporània

 • C1. Mill: seccions II i IV de L’utilitarisme.
 • C2. Nietzsche: Selecció de textos de les obres:

  – Sobre veritat i mentida en sentit extramoral: Secció 1
  – Aurora: secció 132
  – La gaia ciència:  seccions 125,  341
  – Així parlà Zaratustra: Primera part. Pròleg de Zaratustra: apartats 3, 4.  Segona part: secció XXIV “En les illes Afortunades”.
  – Més enllà del bé i del mal: Seccions 21, 56, 260
  – Genealogia de la moral: Part I: secció 10 i el començament de la secció 11 (fins incloure la frase que comença amb “La resposta estricta és aquesta:…”. Part II: secció 24. Part III: seccions 11 (a partir del tercer paràgraf, que comença amb “La idea per la qual es lluita en aquest punt és la valoració de la nostra vida…”), 12 i 13.

PAU: estructura de l’examen i criteris generals d’avaluació

Per poder preparar l’examen d’Història de la filosofia de les PAU el primer que hem de fer és conèixer bé com és. Al següent enllaç trobareu:

 1. La llista dels autors seleccionats per aquest curs
 2. El llistat de les obres d’on es trauran els textos

I molt important:

a)     L’estructura de l’examen (és molt similar a la dels que hem fet al llarg  del curs)

b)     Els criteris generals d’avaluació (llegiu-los perquè us serviran a l’hora de redactar l’examen)

Feu-ne una lectura atenta i comprensiva i el vostres resultats seran millors.